20 octubre 2007

Ce sont des anchois... o presque - Això són anxoves... o quasi - Esto son anchoas... o casi


Très bien Brigitte et Edith, ce sont des anchois! Il s'agit des anchois en elabortion. Il faut laisser-les pendant quatre mois avant la consomation.

Molt bé Brigitte i Edith, són anxoves! Es tracta d'anxoves en elaboració. Cal deixar-les durant quatre mesos avans de consumir-les


Muy bien Brigitte y Edith, son anchoas! Se trata de anchoas en elaboración. Hay que dejarlas cuatro mesos antes de consumirlas.

Ingredients

1 kg d'anxois - seitó - boquerones
800 g de gros sel - sal gruixuda - sal gorda
poivre - pebre - pimienta


Il faut nettoyer les anchois avec les doigts, sortir le tête et les intestins, pas de l'eau!. Metre dans un récipient et metre dessus le gros sel, encore des anchois, du sel... jusqua remplir le récipient. Fermer et laisser reposer une nuit. Il faut reserver quelques anchois avec du sel dans un assiette. Le lendemain il faut ouvrir le recipient et remplir avec les anchois en reserve et finisé avec du gros sel. Fermer et laisser pendant quatre mois à l' abri du solei et de l'humidité.
Pour les consommer il faut les nettoyer avec de l'eau et les conserver avec de l'huile d'olive.

Netejeu els seitons, amb els dits, treieu el cap i els budells, no els mulleu! Fiqueu-los en un recipient de vidre i una bona capa de sal gruixuda, una altra capa de seitons... fins omplir del tot el pot. Reserveu alguns seitons en un recipient amb sal, per tal de reomplir a l'endemà. Deixeu reposar els pots una nit o 12 hores. A l'endemà obriu els pots i reomplir-los amb els seitons que hem reservat. Acabar d'omplir el pot amb sal. Tanqueu i guardeu durant quatre mesos a l'abric de la llum i de la humitat.
Per consumir-los només caldrà netejar-los sota l'aixeta i conservar-los en oli d'oliva.


Limpiar los boquerones, con los dedos, quitar la cabeza y los intestinos, no los mojéis! Ponerlos en un recipiente de cristal, una capa de boquerones, una de sal.... hasta rellenar el bote. Reservar algunos boquerones con sal en un recipiente a parte. Dejar reposar los botes una noche o 12 horas. Al dia siguiente, abrir los botes, rellenar-los con los boquerones que habíamos reservado y acabar de llenar el recipiente con sal gorda. Dejar reposar cuatro meses lejos de la luz y de la humedad.
Para consumirlos sólo hay que lavarlos bajo el grifo y conservarlos con aceite de oliva.


Vous pouvez consommer des anchois avec de la salade, pour les gateaux sale ou bien pour fer de pain grillé avec de tomate et anchos, c'est typique de la Catalogne

Podeu consumir les anxoves en amanides, en pastissos salats o amb una bona torrada amb escalivada.

Podeis consumir las anchoas en ensaladas, en pasteles salados o en una buena tostada con tomate y anchoas, un plato típico de Catalunya.

19 octubre 2007

Qu'est -ce que c'est ? - Què és? -

Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a dedans le récipient?

Sabeu què hi ha dins del recipient?

Sabéis qué hay dentro del recipiente?


La réponse demain - La resposta demà - La respuesta mañana